COMPANY PROFILE

เราจะขอทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยบุคลากรและทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้าน IT และ Broadcast ที่พร้อมให้บริการด้าน IT Outsource Solution, IT Service Management สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี บริหารจัดการแก้ไขปัญหาด้วยมาตรฐาน ITIL อีกทั้งทีมงาน Service Desk, Specialist Support ด้าน Hardware Maintenance, Health Check รวมถึงด้าน Software, Network, Security ทีมงานพัฒนา Application Program, Implement พร้อมให้บริการหลังติดตั้งระบบ นอกจากนี้ ยังมีทีมงานให้บริการดูแลและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์ และทีมงานพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process & Procedure Improvement)

OUR SERVICES

จุดมุ่งหมายหลักของเรา คือการให้บริการ ดูแล และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของลูกค้าแบบครบวงจร

 • Hardware Management

  ทำหน้าที่บำรุงรักษา Hardware ที่ติดตั้งบน Server, Computer PC Desktop, Notebook และอุปกรณ์ IT สำนักงานของท่านให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Software Management

  ติดตั้ง Software พื้นฐานและเฉพาะทางที่จำเป็นต่อองค์กรของท่านให้ทำงานได้อย่างครบครันโดยไม่ติดขัด
 • Network Management

  บริการออกแบบและติดตั้งระบบ Network ทั้ง LAN, WAN, VPN, Firewall Configure และ Wireless Access Point ระบบ Internet และระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรบนอินเทอร์เน็ตตาม พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Centralized Log) รวมทั้งการบำรุงรักษาระบบ Network Security ภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสมต่อการใช้งาน
  และความต้องการของท่าน
 • System & Database Management

  ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพที่พร้อมให้บริการด้าน Server & Database Solution การออกแบบและติดตั้ง Configure ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ Server
  ของท่านสามารถทำงานได้อย่าง
  เต็มประสิทธิภาพ
 • Content Management

  เราพร้อมให้บริการดูแล แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์ของท่านให้มีความเคลื่อนไหว ทันสมัย และเพิ่มความน่าสนใจให้ผู้ชมตลอดเวลา โดยทีมงานมืออาชีพที่มีทักษะและประสบการณ์ในการดูแลเว็บไซต์มากว่า 15 ปี พร้อมทำการ Update เนื้อหา รูปภาพ, Link, Plug-in, บริการให้ข้อมูลคำค้น #Hashtag ที่ง่ายและกำลังได้รับความสนใจบน Social Network ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจำเพื่อมาดูแลงานเว็บไซต์

WORKS

ผลงานที่เราได้พัฒนาและสร้างสรรค์ ทั้งงานติดตั้ง บริการ และดูแลระบบต่างๆ

 • Service Desk


  เรามีทีมงานที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มี Service Mind และ Sense of Urgency พร้อมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ Hardware PC Desktop, Workstation, Notebook, MacBook และอุปกรณ์ IT สำนักงานให้กับท่านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยมาตรฐานและคุณภาพ ITIL (IT Service Management
 • Development


  เรามี Project Manages และทีมงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอน SDLC Life Cycle พร้อมติดตั้ง และ Implement ระบบให้แก่องค์กรของท่าน
 • Process & Procedure Improvement

  เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการจัดทำคู่มือ Standard Process, Procedure, Work instruction เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานทางด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 • Infrastructure

  เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเครือข่าย โครงสร้างระบบและฐานข้อมูล เพื่อออกแบบติดตั้งระบบ IT Infrastructure ให้กับองค์กรของท่าน

CONTACT

ITBC GROUP

ITBC Business Consultant Group Company Limited
900 Tonson Tower, 5th Floor Ploenchit Rd.,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel. / Fax : 0 2253 9889 E-mail : webmaster@itbc-group.com